Vítejte na našich stránkách

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby ve všech významných oblastech práva, a to jak na území České republiky společně s českou partnerskou kanceláří, tak i pro Evropskou unii ve spolupráci s partnerskými zahraničními kancelářemi.

Vzhledem k tomu, že naším cílem je poskytovat své služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, neustále se vzděláváme a sledujeme nejnovější judikaturu či odborné publikace tak, abychom vždy při řešení každého právního případu mohli zohlednit aktuální vývoj v dané oblasti. Preferujeme zejména individuální přístup k požadavkům klienta.

Poskytujeme komplexní právní podporu a služby ve všech významných oblastech práva.

Advokát se při výkonu advokacie řídí ustanoveními zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění a dále stavovskými předpisy České advokátní komory, zejména etickým kodexem České advokátní komory.

Zastupujeme své klienty jak ve sporné, tak v nesporné agendě, a to zejména v:

 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování před státními orgány a orgány samosprávy
 • poskytování právních porad
 • zastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
 • zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • obhajoba v trestním řízení

Priority naší kanceláře ve vztazích k našim klientům:

 • Důvěra mezi advokáty (advokátními koncipienty) a našimi klienty
 • Naslouchat potřebám našich klientů a respektovat jejich přání a názory
 • Vysoká úroveň odborných znalostí v oblasti práva
 • Intenzivní spolupráce s odborníky z jiných oborů
 • Individuální a profesionální přístup ke klientovi
 • Předklání více možných řešení problémů klienta, je-li to možné
 • Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
 • Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klienta
 • V pracovní dny časově neomezená a intenzivní komunikace s klientem